Etusivu » yhtiöjärjestys ja osakassopimus

yhtiöjärjestys ja osakassopimus

Osakeyhtiölain mukaan jokaisella osakeyhtiöllä tulee olla yhtiöjärjestys.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiöjärjestyksessä on mainittava:

  1. toiminimi
  2. kotipaikka
  3. toimiala

Lisäksi yhtiöjärjestyksessä usein määritetään:

  1. hallitus ja sen toiminta
  2. yhtiökokouksen toiminta
  3. lunastuslauseke
  4. luovutus- eli suostumuslauseke

Yhtiöjärjestystä laadittaessa on syytä harkita:

  • lunastuslauseketta (voidaanko osakkeet lunastaa ja miten mahdollisessa luovutustilanteessa)
  • luovutus- eli suostumuslauseketta (halutaanko ulkopuolisen osto-oikeutta rajoittaa)

Yhtiöjärjestys on julkinen asiakirja, joten siihen ei ole syytä kirjata kaikkia asioita eikä yhtiöjärjestys aina ole riittävä yhtiön eri muutostilanteisiin. Osakassopimus ei ole julkinen ja se soveltuukin paremmin vapaampaan sopimiseen yhtiön asioista. Yhtiöjärjestyksen lisäksi laadittavassa osakassopimuksessa määritellään yleensä yhtiön hallinnon järjestämisestä. Tämän lisäksi sopimuksessa määritellään, kuinka osakkeita voidaan lunastaa ja mitkä asiat ovat salassa pidettäviä. Osakassopimuksessa sovitaan myös kilpailukielloista, voitonjaosta, toimielinten toimivallasta sekä sopimuksen rikkomisen seuraamuksista. Myös osakkaan palkan määräytyminen voidaan sopia osakassopimuksella sekä mahdollinen osakkeiden osto palkalla tai osakkeiden luovutus palkan sijaan ja mahdolliset työvelvoitteet yhtiössä.