Etusivu » Yhtiöjärjestys ja osakassopimus

yhtiöjärjestys ja osakassopimus

Yhtiöjärjestys on osakeyhtiön perusasiakirja, joka määrittelee yhtiön toiminnan keskeiset periaatteet ja rakenteen. Sen lisäksi, että yhtiöjärjestys täyttää lain vaatimat minimit, se voi sisältää myös muita tärkeitä määräyksiä, jotka ohjaavat yhtiön toimintaa ja osakkaiden välisiä suhteita.

Yhtiöjärjestyksessä määritellään yhtiön perustiedot, kuten toiminimi, kotipaikka ja toimiala, jotka ovat olennaisia yhtiön tunnistettavuuden ja oikeudellisen aseman kannalta. Näiden lisäksi yhtiöjärjestyksessä voidaan antaa ohjeita yhtiön hallinnolle ja päätöksenteolle, kuten hallituksen toimintatavat ja yhtiökokouksen koollekutsumismenettelyt.

Yhtiöjärjestyksessä on myös mahdollista sisällyttää lunastuslauseke, joka määrittelee, miten osakkeet voidaan tarvittaessa lunastaa ja millä ehdoilla. Tämä antaa osakkaille turvaa ja ennakoitavuutta mahdollisissa osakkeiden siirto- ja omistusjärjestelyissä. Samoin luovutus- eli suostumuslauseke voi rajoittaa ulkopuolisten osto-oikeutta ja varmistaa osakkaiden keskinäisen luottamuksen säilymisen.

Kuitenkin on tärkeää ymmärtää, että yhtiöjärjestys ei aina riitä kattamaan kaikkia yhtiön toimintaan ja osakkaiden väliseen sopimiseen liittyviä seikkoja. Siksi osakassopimus täydentää yhtiöjärjestystä tarjoamalla joustavamman ja yksityiskohtaisemman kehyksen osakkaiden väliselle sopimiselle. Osakassopimuksessa voidaan esimerkiksi tarkemmin määritellä yhtiön hallinnon järjestämistä koskevat käytännöt sekä sopia yksityiskohtaisemmin osakkeiden lunastusmenettelyistä ja muista osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista.

Osakassopimus tarjoaa myös mahdollisuuden käsitellä muita keskeisiä asioita, kuten kilpailukiellon ehtoja, voitonjakopolitiikkaa, salassapitoa ja riitojen ratkaisua. Lisäksi osakassopimuksessa voidaan sopia osakkaiden palkkauksesta ja mahdollisista työvelvoitteista yhtiössä, mikä tuo selkeyttä ja ennakoitavuutta osakkaiden rooleihin ja taloudelliseen asemaan. Näin ollen osakassopimus täydentää yhtiöjärjestystä ja varmistaa yhtiön toiminnan sujuvuuden ja osakkaiden oikeusturvan.

Osakeyhtiölain mukaan jokaisella osakeyhtiöllä tulee olla yhtiöjärjestys.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiöjärjestyksessä on mainittava:

  1. toiminimi
  2. kotipaikka
  3. toimiala

Lisäksi yhtiöjärjestyksessä usein määritetään:

  1. hallitus ja sen toiminta
  2. yhtiökokouksen toiminta
  3. lunastuslauseke
  4. luovutus- eli suostumuslauseke

Yhtiöjärjestystä laadittaessa on syytä harkita:

  • lunastuslauseketta (voidaanko osakkeet lunastaa ja miten mahdollisessa luovutustilanteessa)
  • luovutus- eli suostumuslauseketta (halutaanko ulkopuolisen osto-oikeutta rajoittaa)