Etusivu » Osakkuus yrityksessä

Osakkuus yrityksessä

Osakkuus perustettavassa yrityksessä tai olemassa olevaan yritykseen on usein merkittävä investointi. Tästä syystä, yhtiöön liittyvät asiat on syytä selvittää huolellisesti. Yrityksen kannattavuus on tärkeää selvittää ja kuinka kyseiseen tulokseen on päästy ja mistä syistä. Myös yrityksen omavaraisuus ja vakavaraisuus tulee selvittää sekä yhtiön sopimusvelvoitteet. Muita selvitettäviä asioita ovat yrityksen ja toimialan tulevaisuuden näkymät sekä yrityksen tiedossa olevat tilauskanta. Myös yrityksen johdolla ja omistajilla on merkitystä. Heidän kokemuksensa ja pätevyytensä voi vaikuttaa ja se, voiko yhtiökumppaneihin luottaa ja onko yhtiön liiketoiminta kestävällä pohjalla pitkällä aikavälillä. Näihin selvityksiin ja yrityksen arvonmääritykseen kannattaa käyttää olemassa olevaa puolueetonta tahoa, jotta yllätyksiä ei tulisi.

Osakkuuden toteuttaminen

Vaihtoehtoja osakkuuden toteuttamiseksi on käytännössä kaksi: Yrityksen omistajien ja uuden osakkaan välillä voidaan tehdä osakekauppa tai uusi osakas voi hankkia osakkeita merkitsemällä ne suunnatussa osakeannissa. Näiden lisäksi uudelle osakkaalle voidaan antaa optioita eli oikeuksia merkitä osakkeita myöhemmin. Osakeannissa yhtiön varsinainen yhtiökokous päättää suunnatusta osakeannista, jossa uudella osakkaalla on mahdollisuus osakkeiden merkintään. Suunnatun osakeannin järjestäminen vaatii 2/3 enemmistön yhtiökokouksessa. Uuden osakkaan osakkuus voidaan toteuttaa siten, että omistajat myyvät osakkeita uudelle osakkaalle. Toisin kuin osakeannissa, uuden osakkaan osakkeet hankintaan yhtiön omistajilta.

Työntekijäosakkailla optiot ovat yksi mahdollisuus, jolloin työntekijällä on optio merkitä yhtiön osakkeita. Option ehdot voidaan räätälöidä tarpeen mukaisesti eri tilanteisiin ja tavoitteisiin. Merkintäoikeuksia voi syntyä esimerkiksi vähitellen ja merkintähinta voi olla riippuvainen työntekijän saavutuksista tai yhtiön tuloksesta. Merkintäoikeuden aika, merkintähinta ja -oikeuden syntyminen määritellään option ehdoissa. On syytä muistaa, että työntekijän ja työnantajan välillä tapahtuvat kaupat on syytä miettiä tarkasti verosuunnittelun kannalta. Tästä syystä keskustelu asiantuntijan kanssa ja ennakkoratkaisun hakeminen verottajalta on useissa tilanteissa suositeltavaa.

Myös osakassopimus on suositeltavaa laatia tai päivittää, kun osakkuus yrityksessä on ajankohtaista.

Varaa aika maksuttomaan arviointiin

Ota yhteyttä

Yritysjärjestelyihin erikoistuneet lakimiehemme