Etusivu » Miksi tehdä osakassopimus

Miksi tehdä osakassopimus

Osakassopimus on monitahoinen osakkaita koskeva sopimus ja osakassopimuksen laatimisen yhteydessä on syytä istua alas ja käyttää muutama tunti yhtiön strategian suunnittelemiseen. Osakkaana ryhdytään taloudellisesti merkittävään toimintaan ja mahdollisesti sitoudutaan suurella riskillä tai koko omaisuudella yhtiöön. On siis syytä sopia, mitä osapuolet haluavat yhteiseltä yhtiöltä ja mihin yhtiön toiminnassa tähdätään.

Osakassopimuksella sovittavia asioita:

 • yhtiön hallinnon järjestäminen
 • osakkeenomistajien tehtävät ja työvelvoitteet
 • osakkeiden lunastaminen osakkeenomistajien kesken
 • osakkeiden luovuttaminen ulkopuoliselle
 • salassapito
 • kilpailukielto
 • voitonjaon käsittely
 • yhtiön toimielinten toimivallan rajat
 • yhtiön liiketoiminnan kehittäminen ja siihen osallistuminen
 • sopimussakot ja riitojen ratkaisumenettelyt

Osakassopimuksella saavutettavat hyödyt:

 • yhtiön ja osakkeenomistajien yhteisten suuntaviivojen selkeyttäminen
 • erimielisyyksien ennakollinen minimointi
 • työnjaon sopiminen ennakolta
 • osakkeenomistajien aseman ja roolien selkeyttäminen
 • osakassopimus on osa yhtiön strategista suunnittelua
 • tuloksen ja voitonjaon ennakollinen suunnittelu