Etusivu » Osakkaan oikeudet osakeyhtiössä

Osakkaan oikeudet osakeyhtiössä

Tärkeimpiä osakkaiden perusoikeuksia ovat vaikutusmahdollisuudet yhtiön toimintaan yhtiökokouksen kautta. Myös osakkeiden määrällä on tietty merkitys osakkaan oikeuksiin. Osakkeenomistajan omistaessa vähintään 10% yhtiön osakkeista, hänellä on osakeyhtiölain perusteella oikeus vaatia, että yhtiökokous kutsutaan koolle ilmoitettua asiaa varten. Osakkaalla, joka omistaa vähintään 10%, on oikeus vaatia minimiosingon maksamista yhtiön tuloksesta. Toisaalta osakas, joka omistaa yli 90% yhtiön osakekannasta voi osakeyhtiölain nojalla pakkolunastaa vähemmistöosakkaiden omistamat osakkeet.

Muut osakkaan perusoikeudet yhtiökokouksessa ovat läsnäolo-oikeus ja puheoikeus, tiedonsaantioikeus, kyselyoikeus ja äänioikeus. Näin olleen osakkaalla on lähtökohtaisesti oikeus osallistua kaikkiin yhtiökokouksiin tai osallistua asiamiehen välityksellä. Osakkaalla on lisäksi oikeus käyttää puheenvuoroja yhtiökokouksessa. Osakkaalla on myös aloite-oikeus eli mahdollisuudeksi saada haluamansa asia käsiteltäväksi ja oikeus esittää kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkaalla on luonnollisesti myös äänioikeus yhtiökokouksessa osakkeidensa mukaisessa suhteessa.