Etusivu » Osakassopimus

Avainsana: Osakassopimus

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys tulee kysymykseen yhtiön osto- tai myyntitilanteissa. Uuden osakkaan kannattaa tehdä arvonmääritys ostamalleen yhtiölle ennen osakassopimuksen laatimista, varmistaen, että yhtiöstä ei tule maksettua liikaa. Ulkopuolisen muodostama realistinen kauppahinta-arvio antaa pohjaa omalle käsitykselle yhtiön arvosta ja helpottaa yrityskauppaan ryhtymistä. Käytännössä arvonmääritysprosessi koostuu strategisesta analyysistä, tilinpäätöksen analysoinnista ja tulevan kehityksen ennakoinnista. Strategisen analyysissä pyritään tunnistamaan yrityksen …

Lue lisää

Osakassopimus on osakkeenomistajien välinen sopimus

Osakassopimus on osakeyhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus, jolla säännellään osakkaiden keskinäisiä suhteita ja osakkaiden oikeuksia ja velvollisuuksia yhtiössä. Osakassopimus parhaimmillaan toimii myös tärkeänä elementtinä yhtiön tulevaisuudentavoitteiden suunnittelussa. Yritystoimintaa aloitettaessa törmätään suureen määrään erilaisia kysymyksiä, jotka vaativat ratkaisuja. Usein toimiala ja toimintamalli on päätetty, mutta käytännön toteutus paljastaa lukemattomia kysymyksiä, joita aiemmin kukaan ei ole tullut ajatelleeksi. …

Lue lisää

Toimitusjohtajasopimus

Toimitusjohtajasopimus ei ole työsopimus eikä siihen näin ollen sovelleta työlainsäädäntöä vaan yleisiä sopimuksia koskevia oikeussääntöjä ja periaatteita. Yleisenä periaatteena on, että sopimuksia tulkittaessa lähtökohtana on se mitä osapuolet ovat tarkoittaneet ja se mitä sopimukseen on nimenomaisesti kirjattu. Jotta tulkintavaikeuksilta vältyttäisiin, on syytä panostaa toimitusjohtajasopimuksen kirjoitusasuun sekä varmistaa että osapuolten tarkoitus on sama. Toimitusjohtajan asemaa ja …

Lue lisää