Etusivu » Osakassopimuksen laatiminen

Osakassopimus ja sen laatiminen

Osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys muodostaa perustan yritystoiminnalle, mutta osakeyhtiölaki ei kuitenkaan käsittele kaikkia tilanteita. Varmuus yhteisistä suuntaviivoista ja kaikkien noudattamista pelisäännöistä saadaan vain sopimalla oikeuksista ja velvollisuuksista ennakolta osapuolten kesken osakassopimuksella. Osakassopimuksen laatiminen voidaan tehdä ennen yrityksen perustamista, mutta osakassopimus voidaan laatia myös myöhemmin. Osakassopimus kannattaa laatia aina, jos osakkaita on enemmän kuin yksi. Vaikka osakkaaksi ryhdyttäessä ei havaittavia riskejä olisikaan näköpiirissä, osakkaiden kesken syntyy joskus pitkällä aikavälillä intressiristiriitoja tai ennakoimattomia tapahtumia. Tilanne voi muuttua myös osakkaista riippumattomista syistä, esimerkiksi osakkaan kuolemantapauksessa osakkeet siirtyvät uudelle taholle.

Osakassopimus on hyödyksi, jos yhtiökumppanisi jossain vaiheessa jättää yhtiön ja haluaa perustaa esimerkiksi kilpailevaa toimintaa harjoittavan yhtiön. Osakassopimuksen kilpailukieltoehto ja rekrytointikielto ehkäisee tätä riskiä. Myös osakkeiden lunastus sekä erilaiset arvonmääritykset eri luovutustilanteissa kannattaa sisällyttää osakassopimukseen. Ulkopuolisen osto-oikeutta voidaan rajoittaa osakassopimuksella. Tällöin tulee kysymykseen luovutus- eli suostumuslauseke, jolla esimerkiksi yhtiön osakkeiden päätyminen ulkopuolisen käsiin pystytään estämään.

Vaikka jokainen osakassopimus on hieman erilainen, osakassopimuksen sisältää pääpiireissään seuraavat asiat:

• Yhtiön tarkoitus ja päätavoitteet
• Yhtiön hallinnon järjestäminen ja hallituksen kokoonpano
• Yhtiön toimielinten toimivallan rajat
• Osakkeenomistajien tehtävät, rahoitustarpeet ja –vastuut ja mahdolliset työvelvoitteet
• Yhtiön osakkeenomistajat ja osakkeiden lunastaminen osakkeenomistajien kesken
• Uusien osakkaiden ottaminen yhtiöön
• Arvonmääritys luovutustilanteissa
• Salassapito, kilpailukielto ja immateriaalioikeudet
• Yhtiön voitonjaon käsittely
• Sopimussakot osakassopimuksen rikkomisesta ja riitojen ratkaisumenettelyt

 

Varaa aika maksuttomaan arviointiin

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä ja laadi osakassopimus